Wstęp

Wejściowym plikiem dla zdefiniowanej konfiguracji MUSI być plik system.json, który określa system z którym jest definiowana konfiguracja.

Format i struktura plików

Konfigurację MUSI być zdefiniowana w pliku JSON.

Podział pliku

Mimo że całą konfigurację można zapisać w jednym pliku, możliwy jest podział konfiguracji na wiele plików. Odnośnik do zewnętrznego pliku należy zdefiniować pod właściwością @ref, gdzie wartością MUSI być ścieżka do dołączanego pliku relatywnie do pliku system.json.

Przykład:

{
 "modules": [
    {
     "@ref" : "modules/module.json"
    }
   ]
}